Παναγιώτης Κουρελέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (LL.B) και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου Γερμανία (LL.M – Ποινική Δικονομία). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004. Το 2003 ξεκίνησε πρακτική άσκηση στο δικηγορικό γραφείου του Ιωάννη Γιαννίδη και το 2004 συνέχισε να εργάζεται ως δικηγόρος. Από το 2007 είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας. Είναι μέλος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και από τον Ιούνιο του 2016 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ασχολείται αποκλειστικά με ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και εταιρικού ποινικού δικαίου. Έχει μέχρι σήμερα παραστεί ως συνήγορος υπεράσπισης σε σημαντικές ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος (απάτη, υπεξαίρεση, απιστία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διαφθορά στον δημόσιο τομέα, φορολογικά ποινικά αδικήματα). Επίσης έχει εκπροσωπήσει στελέχη ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών σε υποθέσεις ποινικής εταιρικής ευθύνης (περιβαλλοντικά αδικήματα, εργατικά ατυχήματα, πνευματική ιδιοκτησία, ποινικό δίκαιο ανταγωνισμού, ζητήματα διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα). Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

 

The Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsThe Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms