Ιωάννης Γιαννίδης

ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Παναγιώτης Κουρελέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ιωάννα Κορμπή

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Νικόλαος Γανιάρης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ